GPM Puch. Wszechstronności Stylowej
Oświęcim, 30/10/2021

Lista zgłoszeń wg zawodników  -  Wszystkie konkurencje

Rok ur.

Borsuk Łukasz0101606101606700070100m dowolny (20)
50m motylkowy (16)
100m motylkowy (6)
54.81
25.34
56.84
10/10/2021
18/12/2020
16/12/2020
Oswiecim (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Horova Oksana020160610160660007850m dowolny (1)
100m dowolny (19)
200m dowolny (11)
50m klasyczny (3)
26.69
58.10
2:08.17
33.93
11/12/2020
12/12/2020
17/12/2020
20/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Kmiecik Jakub910160610160670007450m dowolny (2)
100m dowolny (20)
24.66
55.27
19/12/2020
19/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Kowalski Patryk970160610160670007650m dowolny (2)
100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
25.78
55.81
2:02.18
9/10/2021
10/10/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Kwiatkowska Zofia010160610160660007150m dowolny (1)
100m dowolny (19)
200m dowolny (11)
27.31
58.54
2:08.28
16/12/2020
19/12/2020
17/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Lemiasheuski Mikhail010160610160670007750m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
200m klasyczny (26)
NT
NT
NT
Michalczyk Andrzej0001606101606700067100m dowolny (20)
50m klasyczny (4)
200m zmienny (8)
51.14
28.13
2:05.22
25/10/2020
20/12/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)
Nita Daria0101606101606600080200m dowolny (11)
400m dowolny (29)
2:07.46
4:24.42
24/10/2020
7/11/2020
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Nowiczkow Jakub010160610160670008150m grzbietowy (18)
100m grzbietowy (10)
200m grzbietowy (24)
26.13
55.22
1:58.41
7/11/2020
20/12/2020
18/12/2020
Lodz (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Ryś Szymon000160610160670007550m motylkowy (16)
100m motylkowy (6)
200m motylkowy (22)
29.07
1:05.44
NT
9/10/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ryś Tymon020160610160670008350m grzbietowy (18)
100m grzbietowy (10)
200m grzbietowy (24)
29.73
NT
2:16.97
9/10/2021

9/10/2021
Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Skierski Radosław0001606101606700064100m dowolny (20)
50m klasyczny (4)
200m zmienny (8)
400m zmienny (28)
53.08
29.59
2:04.16
4:32.45
14/11/2020
10/10/2021
20/12/2020
24/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)
Solak Anna0001606101606600068100m dowolny (19)
50m motylkowy (15)
100m motylkowy (5)
58.07
28.31
1:01.29
19/12/2020
18/12/2020
16/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Solak Łukasz990160610160670006050m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
200m klasyczny (26)
27.31
59.68
2:16.15
20/12/2020
17/12/2020
13/11/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)
Stańczyk Jarema020160610160670007950m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
200m klasyczny (26)
29.72
1:03.19
2:18.58
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Walczysko Jakub0001606101606700065100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
400m dowolny (30)
200m zmienny (8)
53.76
1:55.62
4:09.77
2:08.92
17/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
20/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Wołoszyn Roman0101606101606700082100m dowolny (20)
50m grzbietowy (18)
100m grzbietowy (10)
52.04
26.16
57.26
17/12/2020
17/12/2020
20/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Wdowiak Dominik0702711102711700469100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
59.43
1:02.25
1:13.69
1:02.33
5:01.35
10/10/2021
17/4/2021
24/10/2020
28/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Kedzierzyn - Kozle (POL)
Wieliczka (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Mikłos Julia0500101100101601126100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:05.69
1:13.92
1:30.91
1:09.43
5:40.80
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Słabosz Emilia0500411100411600602100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
59.50
1:08.95
1:18.89
NT
5:01.02
7/11/2020
19/12/2020
19/12/2020

11/12/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)

Lodz (POL)
Suchański Przemysław0100114100114700125100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
NT
55.94
NT
NT
4:18.42

20/12/2020


24/10/2020

Olsztyn (POL)


Oswiecim (POL)
Antos Alicja0701006101006600469100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:06.43
1:21.29
1:38.92
1:34.36
NT
10/10/2021
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Badura Natalia0601006101006600508100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.89
1:09.62
NT
NT
NT
19/12/2020
10/10/2021
Ostrowiec (POL)
Oswiecim (POL)
Bernacik Dawid0601006101006700441100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
NT
NT
1:16.05
1:10.09
5:26.37


14/11/2020
9/10/2021
24/10/2020


Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Bigaj Gabriel0501006101006700408100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:05.65
1:07.29
1:21.06
1:02.63
5:04.69
10/10/2020
19/12/2020
10/10/2020
9/10/2021
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Bocian Roksana0401006101006600482100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
NT
NT
NT
1:06.40
NT9/10/2021Oswiecim (POL)
Cała Anastazja0701006101006600470100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:16.17
1:28.48
1:39.33
1:27.50
NT
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Cembala Karol0501006101006700460100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
58.39
1:08.69
1:26.05
1:03.81
5:08.59
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ciapuła Michał0701006101006700471100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:07.03
1:09.52
1:24.53
1:04.21
5:07.81
10/10/2020
16/5/2021
10/10/2020
9/10/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Czerwik Krzysztof0601006101006700442100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.71
1:16.26
1:23.42
1:03.48
5:26.28
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Czuba Julia0701006101006600478100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:11.62
1:25.98
1:34.93
1:39.78
NT
13/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Zabierzow (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Danikiewicz Dawid030100610100670032250m dowolny (2)
100m motylkowy (6)
200m motylkowy (22)
24.87
59.44
NT
13/11/2020
19/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Daszkiewicz Michał0301006101006700313100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
100m grzbietowy (10)
200m motylkowy (22)
200m zmienny (8)
52.81
1:47.45
1:00.87
2:01.82
2:12.70
10/10/2020
11/12/2020
10/10/2020
13/12/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Dembowska Weronika030100610100660043350m dowolny (1)
200m dowolny (11)
200m motylkowy (21)
28.06
2:09.14
2:26.48
19/12/2020
11/12/2020
10/10/2021
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Drabczyk Krystian0401006101006700348100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
56.33
1:13.15
1:14.05
1:01.27
4:37.22
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
19/12/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Famulok Zuzanna0301006101006600415200m dowolny (11)
400m dowolny (29)
50m klasyczny (3)
200m klasyczny (25)
200m motylkowy (21)
2:04.40
4:20.86
NT
2:36.62
2:14.92
17/12/2020
13/11/2020

13/11/2020
13/12/2020
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Fic Bożena0401006101006600430100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:02.30
1:15.93
1:19.16
1:05.18
5:25.02
19/12/2020
10/10/2020
24/10/2020
11/12/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Guzdek Anna0701006101006600515100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:06.96
NT
NT
1:10.83
NT
22/5/2021


9/10/2021
Wola (POL)


Oswiecim (POL)
Jakubik Julia0501006101006600410100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:05.53
1:13.56
1:23.57
1:11.45
5:15.94
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
19/12/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Janik Anna0501006101006600456100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:05.09
1:08.54
1:25.05
1:11.45
5:37.49
19/12/2020
13/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Jarek Oskar0601006101006700510100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
58.96
NT
NT
1:09.77
NT
10/10/2021


10/10/2020
Oswiecim (POL)


Gliwice (POL)
Jarosz Helena0601006101006600509100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
59.06
1:09.56
1:11.29
1:11.23
5:18.72
23/10/2021
10/10/2020
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Ostrowiec (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Juda Aleksandra0601006101006600445100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:00.89
1:13.15
1:13.38
1:05.89
4:59.61
10/10/2021
10/10/2020
27/11/2020
9/10/2021
18/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Ostrowiec (POL)
Klimek Marta0301006101006600311200m dowolny (11)
200m grzbietowy (23)
50m motylkowy (15)
200m zmienny (7)
1:58.48
2:25.09
NT
2:23.48
17/12/2020
24/10/2020

13/11/2020
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Kochanowicz Karol0501006101006700398100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:01.58
1:14.17
NT
1:06.08
5:31.33
10/10/2021
10/10/2020

9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Kowalska Julia0401006101006600374100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:07.95
1:18.26
1:31.34
1:11.33
5:43.77
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
11/12/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Kowolik Alex0401006101006700426100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.88
1:05.04
1:17.45
1:01.68
4:27.28
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Kołodziej Jan0701006101006700475100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:12.52
1:26.72
1:40.15
1:12.54
NT
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Krupa Jakub0701006101006700506100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
58.16
1:00.33
1:13.77
1:13.19
5:01.12
29/10/2020
10/10/2021
19/12/2020
10/10/2020
9/10/2021
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Krupa Mateusz0301006101006700310200m dowolny (12)
200m grzbietowy (24)
100m motylkowy (6)
200m zmienny (8)
NT
NT
NT
NT
Kurysia Anna0701006101006600477100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:05.82
1:16.38
1:20.00
1:17.36
5:47.62
10/10/2020
10/10/2020
19/12/2020
13/12/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Zabierzow (POL)
Oswiecim (POL)
Kusion Judyta0601006101006600447100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:03.17
1:15.01
1:28.53
1:14.25
5:30.86
16/5/2021
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lala Nadia0401006101006600423100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:00.72
1:10.05
1:17.68
1:07.76
5:02.52
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Lepszy-Bayaraa Julia0701006101006600514100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:09.43
1:14.16
NT
1:12.89
NT
12/12/2020
16/5/2021

9/10/2021
Cieszyn (POL)
Raciborz (POL)

Oswiecim (POL)
Loter Bartosz0501006101006700457100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
50m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
55.25
1:07.95
28.48
1:02.62
1:04.30
5:08.64
12/12/2020
10/10/2020
11/12/2020
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Machulak Kamil0601006101006700448100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.29
1:05.89
1:13.93
1:06.34
5:09.02
14/11/2020
14/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Macura Kinga0601006101006600512100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
NT
1:07.40
NT
1:13.33
NT

16/10/2021

9/10/2021

Tychy (POL)

Oswiecim (POL)
Malik Dawid0601006101006700507100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
52.55
NT
NT
59.83
NT
20/12/2020


23/10/2021
Ostrowiec (POL)


Lodz (POL)
Matwin Julia0501006101006600432100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
NT
1:15.69
1:33.10
1:17.02
5:44.25

19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
11/12/2020

Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Miernik Wiktoria0401006101006600353100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:01.63
1:13.93
1:26.85
1:06.55
5:23.54
13/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
23/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Mleczko Jakub0601006101006700462100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:09.56
1:17.73
1:38.86
1:30.36
6:08.27
10/10/2020
14/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Pancerz Oliwia0601006101006600461100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.66
1:15.94
1:25.89
1:05.37
5:45.51
25/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
18/12/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ostrowiec (POL)
Oswiecim (POL)
Para Mikołaj030100610100670037350m dowolny (2)
200m dowolny (12)
400m dowolny (30)
50m grzbietowy (18)
26.42
1:59.99
4:17.59
NT
11/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Pawłowski Jan0501006101006700414100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
58.47
1:12.37
1:18.55
1:11.82
NT
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Piecha Kacper0501006101006700463100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.50
1:01.30
1:20.41
1:03.62
NT
10/10/2020
10/10/2021
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Piela Michał0401006101006700351100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
53.48
1:00.21
1:06.34
58.61
4:20.02
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Pinkowicz Alicja0401006101006600428100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
59.63
1:03.20
1:30.36
1:04.71
NT
12/12/2020
13/12/2020
10/10/2020
9/10/2021
Gliwice (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Porwik Kacper0601006101006700513100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.58
NT
1:08.97
NT
4:47.01
24/4/2021

9/10/2021

9/10/2021
Pawlowice (POL)

Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Ptaszyńska Weronika0301006101006600306100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.05
1:17.11
1:23.35
1:08.60
5:20.03
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ptaszyński Stanisław0501006101006700407100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:02.57
1:14.49
1:24.11
1:10.78
5:13.02
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Puzoń Paulina030100610100660041750m dowolny (1)NT
Pędziwiatr Igor0701006101006700480100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:16.25
1:24.33
1:57.05
1:25.07
14/11/2020
19/12/2020
10/10/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Płoskonka Gracjan0601006101006700452100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:02.61
1:15.78
1:16.68
1:11.24
5:41.68
14/11/2020
10/10/2020
19/12/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ostrowiec (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Regulski Maciej0401006101006700422100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
55.61
1:05.17
1:14.48
58.07
4:56.39
19/12/2020
13/12/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Skalski Konrad0401006101006700459100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
57.82
1:09.55
1:20.96
1:06.80
4:58.71
23/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Smoręda Weronika0501006101006600404100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:08.68
NT
1:17.64
NT
NT
10/10/2020

12/12/2020
Oswiecim (POL)

Lodz (POL)
Sobuń Julia0401006101006600424100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
59.82
1:05.78
1:28.20
1:04.92
5:32.10
23/10/2021
10/10/2021
10/10/2020
11/12/2020
10/10/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Sosna Dominik030100610100670042050m motylkowy (16)
100m motylkowy (6)
200m motylkowy (22)
27.22
59.96
2:16.46
12/12/2020
11/12/2020
13/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Sowa Barbara0701006101006600483100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:02.54
1:15.21
1:24.45
1:15.40
5:29.52
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
19/12/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Starzycki Borys0501006101006700405100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:03.41
1:18.67
1:12.33
1:12.63
5:20.64
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Swojnóg Igor030100610100670032850m dowolny (2)
50m motylkowy (16)
28.38
NT
19/12/2020Oswiecim (POL)
Szczotka Natalia0701006101006600479100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:11.97
1:27.76
1:34.20
1:11.36
NT
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Szczurek Julia0501006101006600406100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:05.81
1:11.62
1:31.92
1:20.52
NT
19/12/2020
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Szkurat Martyna030100610100660037250m dowolny (1)
50m klasyczny (3)
28.18
NT
11/12/2020Lublin (POL)
Szweda Jowita0601006101006600465100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.07
NT
NT
1:12.32
NT
20/12/2020


9/10/2021
Ostrowiec (POL)


Oswiecim (POL)
Szydłowski Erwin0301006101006700308100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
50m motylkowy (16)
100m motylkowy (6)
57.18
NT
NT
1:01.68
10/10/2020


13/11/2020
Oswiecim (POL)


Oswiecim (POL)
Volkert Julia0501006101006600458100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:02.47
1:16.71
1:25.72
1:14.05
5:33.15
12/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Walter Jakub0401006101006700427100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
51.14
55.94
1:16.82
56.96
4:42.81
12/12/2020
13/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Gliwice (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Wilczek Renata0401006101006600440100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:01.32
1:13.77
1:11.87
1:10.22
5:15.64
12/12/2020
10/10/2020
12/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Więzik Jan030100610100670030450m dowolny (2)
100m grzbietowy (10)
100m motylkowy (6)
200m motylkowy (22)
24.08
1:06.99
1:00.53
2:11.83
9/10/2021
10/10/2020
13/11/2020
19/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Wiśniewski Wiktor0701006101006700517100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:01.63
NT
1:12.21
NT
5:03.44
10/10/2020

9/10/2021

9/10/2021
Gliwice (POL)

Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Woźnicki Dominik0601006101006700455100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
59.87
1:03.73
1:22.68
1:01.26
5:06.23
10/10/2020
16/5/2021
10/10/2020
23/10/2021
18/12/2020
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Ostrowiec (POL)
Zając Kamil030100610100670037650m klasyczny (4)NT
Łazarz Milena0601006101006600466100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:02.82
NT
NT
NT
NT
23/10/2021Lodz (POL)
Żak Amelia040100610100660033550m dowolny (1)
50m klasyczny (3)
28.51
NT
19/12/2020Oswiecim (POL)
Żarnowiec Michał0701006101006700481100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:07.75
1:20.15
1:16.78
1:21.38
5:39.70
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
10/10/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Jaworski Szymon010061110061170037050m dowolny (2)
100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
22.63
49.67
1:48.05
16/12/2020
19/12/2020
17/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Kempa Kinga0500611100611600363100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
58.79
1:02.06
12/12/2020
13/12/2020
Lodz (POL)
Lodz (POL)
Kossakowska Dominika010061110061160032550m dowolny (1)
100m dowolny (19)
200m dowolny (11)
400m dowolny (29)
25.52
54.14
1:56.76
4:17.50
24/10/2020
19/12/2020
19/12/2020
25/10/2020
Oswiecim (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)
Sieradzki Kamil0200611100611700379100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
400m dowolny (30)
48.67
1:45.55
3:56.07
12/12/2020
19/12/2020
7/11/2020
Lublin (POL)
Olsztyn (POL)
Lodz (POL)
Sordyl Mateusz990061110061170032950m grzbietowy (18)
50m motylkowy (16)
100m motylkowy (6)
25.70
24.92
55.30
16/12/2020
18/12/2020
16/12/2020
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Zięba Emilia040061110061160037450m dowolny (1)
50m grzbietowy (17)
28.33
NT
11/12/2020Gliwice (POL)
Gałoński Tomasz0703506103506700111100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
400m zmienny (28)
1:11.64
1:15.42
1:34.23
NT
10/10/2020
12/12/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Zabierzow (POL)
Oswiecim (POL)
Zawiślan Julia0703506103506600070100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.34
1:14.34
1:22.59
NT
14/11/2020
24/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Wieliczka (POL)
Oswiecim (POL)
Żmijewski Borys0703506103506700068100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
1:12.83
1:13.95
NT
19/9/2020
14/11/2020
Wieliczka (POL)
Oswiecim (POL)
Banaszkiewicz Julia0603606103606600532100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m motylkowy (5)
1:07.44
NT
1:19.80
17/4/2021

17/4/2021
Kedzierzyn - Kozle (POL)

Kedzierzyn - Kozle (POL)
Białas Bartosz0503606103606700385100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:12.47
1:21.87
1:02.84
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Biernat Oliwia0303606103606600373200m dowolny (11)
100m motylkowy (5)
NT
1:04.88

10/10/2020

Oswiecim (POL)
Bętkowska Zuzanna0603606103606600530100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
NT
NT
1:13.67
NT
5:04.18


14/11/2020

9/10/2021


Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Całka Alicja0703606103606600323100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:08.25
1:18.63
1:31.01
1:18.86
NT
13/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
13/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Zabierzow (POL)
Cicha Aleksandra0503606103606600177100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:03.21
NT
1:25.27
1:09.34
5:11.27
12/12/2020

10/10/2020
16/10/2020
11/12/2020
Lodz (POL)

Oswiecim (POL)
Wroclaw (POL)
Lodz (POL)
Cicha Zofia0703606103606600295100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:11.34
1:23.06
NT
1:12.24
5:48.24
10/10/2020
10/10/2020

9/10/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Dadej Julia0503606103606600422100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:02.84
1:16.39
1:26.30
1:11.26
5:19.22
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Dakowicz Marcin0703606103606700241100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m motylkowy (6)
1:10.16
1:13.18
1:25.25
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gawron Paula040360610360660037150m dowolny (1)
200m dowolny (11)
50m grzbietowy (17)
26.76
2:07.05
30.46
26/11/2020
26/11/2020
24/10/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Glijer Maksym0703606103606700297100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:03.24
1:07.17
1:16.79
1:16.85
NT
24/10/2020
19/12/2020
15/5/2021
10/10/2020
Wieliczka (POL)
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Gościński Jakub0503606103606700206100m dowolny (20)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
52.88
1:10.04
1:01.68
5:00.00
12/12/2020
27/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
Lodz (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gwóźdź Kacper030360610360670011150m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
50m motylkowy (16)
29.50
1:05.28
26.94
26/11/2020
12/12/2020
12/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Hańderek Mateusz0603606103606700242100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m motylkowy (6)
1:00.82
1:00.92
1:04.20
10/10/2020
16/5/2021
16/5/2021
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Raciborz (POL)
Kamzol Flawia0703606103606600531100m grzbietowy (9)1:01.7123/10/2021Lodz (POL)
Krystyński Aleksander0403606103606700280200m dowolny (12)
50m klasyczny (4)
100m klasyczny (14)
1:57.12
NT
1:08.60
26/11/2020

10/10/2020
Lublin (POL)

Oswiecim (POL)
Król Karolina0703606103606600299100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:06.87
1:13.51
1:27.52
1:12.33
NT
10/10/2021
10/10/2021
13/12/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Zabierzow (POL)
Oswiecim (POL)
Kuś Aleksander040360610360670038650m dowolny (2)
50m grzbietowy (18)
100m grzbietowy (10)
23.00
25.04
55.25
26/11/2020
17/12/2020
20/12/2020
Lublin (POL)
Olsztyn (POL)
Olsztyn (POL)
Kłaput Maciej040360610360670011350m dowolny (2)
200m dowolny (12)
24.68
1:55.86
9/10/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lewicki Filip030360610360670011650m dowolny (2)
200m dowolny (12)
NT
1:57.50

24/10/2020

Oswiecim (POL)
Luberda Wiktor040360610360670014050m dowolny (2)
100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
25.08
53.32
1:56.37
9/10/2021
27/11/2020
11/12/2020
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Gliwice (POL)
Malarz Maja040360610360660042050m grzbietowy (17)
100m grzbietowy (9)
50m klasyczny (3)
100m motylkowy (5)
NT
1:09.68
NT
1:07.42

10/10/2020

24/10/2020

Oswiecim (POL)

Oswiecim (POL)
Marciniak Aleksandra0703606103606600416100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:06.75
1:18.15
1:19.63
1:10.03
5:16.95
10/10/2020
10/10/2020
15/5/2021
16/5/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Mordarski Filip0503606103606700372100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
53.62
58.67
1:09.81
58.22
13/12/2020
10/10/2021
10/10/2020
11/12/2020
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Nejfeld Wiktoria0603606103606600539100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
NT
NT
NT
Nowakowski Oliwier0703606103606700303100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
58.06
1:02.65
1:25.26
1:06.61
NT
16/5/2021
16/5/2021
10/10/2020
10/10/2020
Raciborz (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Olszowski Mikołaj0603606103606700292100m dowolny (20)
100m motylkowy (6)
56.54
1:03.99
16/5/2021
16/5/2021
Raciborz (POL)
Raciborz (POL)
Oszczak Norbert040360610360670038050m dowolny (2)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
25.42
1:18.78
1:00.51
11/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Rokita Hanna0303606103606600376100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m motylkowy (5)
1:02.80
1:16.05
1:10.62
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Rumińska Wiktoria0703606103606600382100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:12.10
1:24.92
1:35.14
1:30.09
NT
19/9/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Wieliczka (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Sakłak Szymon0703606103606700309100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
56.81
1:09.07
1:19.37
1:00.71
4:52.68
10/10/2021
10/10/2020
24/10/2020
16/5/2021
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Wieliczka (POL)
Raciborz (POL)
Oswiecim (POL)
Sczogiel Alicja030360610360660037850m dowolny (1)
200m dowolny (11)
50m grzbietowy (17)
50m motylkowy (15)
28.62
2:15.61
32.01
NT
11/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Lublin (POL)
Sobaszek Anna0603606103606600535100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m motylkowy (5)
1:00.91
1:08.57
1:05.76
15/11/2020
15/11/2020
26/11/2020
Zielona Gora (POL)
Zielona Gora (POL)
Lublin (POL)
Sotkowski Kacper0703606103606700383100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
59.84
1:14.81
1:30.81
1:03.36
NT
10/10/2021
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Stanek Kacper040360610360670014550m dowolny (2)
100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
50m motylkowy (16)
24.91
53.37
1:54.08
26.82
9/10/2021
12/12/2020
11/12/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Gliwice (POL)
Gliwice (POL)
Oswiecim (POL)
Stanek Magdalena0703606103606600312100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:00.74
1:06.22
1:30.28
1:13.02
NT
10/10/2021
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Tchórzewska Sabina0503606103606600278100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:06.15
1:12.01
1:29.44
1:14.09
5:35.93
10/10/2020
13/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Lodz (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Urbański Jakub0703606103606700340100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:03.44
NT
1:22.71
1:15.39
NT
14/11/2020

24/10/2020
24/10/2020
Oswiecim (POL)

Wieliczka (POL)
Wieliczka (POL)
Wanat Grzegorz0303606103606700126100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m motylkowy (6)
50.42
54.90
56.80
10/10/2021
20/12/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Olsztyn (POL)
Oswiecim (POL)
Więcek Weronika0503606103606600421100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:01.71
1:08.89
1:12.50
1:09.18
5:20.83
10/10/2020
10/10/2020
27/11/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Ryfka Maja0600103100103600159100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:01.56
1:04.41
1:24.37
1:07.88
5:18.03
5/12/2020
20/12/2020
16/10/2020
17/4/2021
16/10/2020
Lublin (POL)
Ostrowiec (POL)
Lublin (POL)
Pulawy (POL)
Lublin (POL)
Wilk Anna0600103100103600148100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
59.94
1:12.81
1:16.00
1:09.37
5:06.11
23/10/2021
16/10/2020
17/4/2021
16/10/2020
9/10/2021
Lodz (POL)
Lublin (POL)
Pulawy (POL)
Lublin (POL)
Oswiecim (POL)
Bocheński Szymon0700306100306700224100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:11.05
NT
1:25.33
NT
NT
12/12/2020

12/12/2020
Zabierzow (POL)

Zabierzow (POL)
Burek Oskar0700306100306700238100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:12.84
NT
NT
NT
NT
12/12/2020Zabierzow (POL)
Fortuna Filip030030610030670023550m dowolny (2)
100m dowolny (20)
200m dowolny (12)
400m dowolny (30)
NT
NT
NT
NT
Gwiazdowska Wiktoria0300306100306600234100m dowolny (19)
50m klasyczny (3)
50m motylkowy (15)
200m zmienny (7)
1:05.35
NT
NT
2:41.31
19/12/2020


13/11/2020
Oswiecim (POL)


Oswiecim (POL)
Hanf Szymon030030610030670019250m dowolny (2)
50m grzbietowy (18)
100m grzbietowy (10)
200m grzbietowy (24)
50m motylkowy (16)
24.99
28.32
1:00.68
2:12.92
27.11
19/12/2020
13/11/2020
14/11/2020
19/12/2020
13/11/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Kubic Agata0700306100306600197100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:11.75
1:19.32
1:27.43
1:27.69
NT
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Misztal Oliwier0500306100306700309100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
NT
NT
1:05.32
NT
NT


9/10/2021


Oswiecim (POL)
Nowak Laura040030610030660024350m dowolny (1)
100m dowolny (19)
200m dowolny (11)
400m dowolny (29)
29.25
1:04.11
2:21.20
4:57.56
19/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Pelczar Aleksandra0700306100306600217100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:18.34
1:27.16
1:40.27
NT
NT
24/10/2020
24/10/2020
24/10/2020
Wieliczka (POL)
Wieliczka (POL)
Wieliczka (POL)
Polak Lena0700306100306600237100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:13.58
1:17.96
1:36.90
NT
NT
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Łata Weronika0600306100306600148100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:08.92
1:16.07
1:34.07
1:20.18
5:56.04
19/12/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Bisaga Wojciech0602706102706700126100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:04.33
1:16.51
NT
NT
10/10/2021
10/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Droński Wojciech0502706102706700067100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:04.96
1:14.87
1:13.00
1:03.99
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
9/10/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Gracjasz Wiktoria0802706102706600087100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
57.48
1:06.09
1:15.29
1:03.89
20/2/2021
20/2/2021
20/2/2021
20/2/2021
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Wrona Ewa0602706102706600165100m dowolny (19)
100m grzbietowy (9)
100m klasyczny (13)
100m motylkowy (5)
400m zmienny (27)
1:04.36
1:12.13
1:12.64
1:07.91
5:07.25
10/10/2020
10/10/2020
15/5/2021
16/5/2021
18/12/2020
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Raciborz (POL)
Raciborz (POL)
Ostrowiec (POL)
Świętek Krzysztof0602706102706700076100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:05.09
NT
NT
1:12.62
10/10/2021


9/10/2021
Oswiecim (POL)


Oswiecim (POL)
Paluch Igor0700106100106700421100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:08.41
NT
NT
NT
12/12/2020Zabierzow (POL)
Zarzycki Sebastian0700106100106700410100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
1:14.42
1:26.13
1:30.02
NT
12/12/2020
12/12/2020
12/12/2020
Zabierzow (POL)
Zabierzow (POL)
Zabierzow (POL)
Goraj Bartłomiej0703306103306700114100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
1:02.62
NT
NT
1:07.07
NT
10/10/2021


9/10/2021
Oswiecim (POL)


Oswiecim (POL)
Mędrek Krzysztof0603306103306700047100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
56.68
1:12.29
1:23.51
1:11.66
5:49.38
20/12/2020
25/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
Ostrowiec (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Oswiecim (POL)
Socha Filip0604206104206700013100m dowolny (20)
100m grzbietowy (10)
100m klasyczny (14)
100m motylkowy (6)
400m zmienny (28)
59.68
NT
NT
NT
NT
10/10/2021Oswiecim (POL)


Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myś¶lenice
.
.
www.swimart.pl
.
.
zawody@swimart.pl
.
.